about.jpg

אודות

המרכז האקדמי לנוער ע"ש סידני וורן, המכללה האקדמית תל חי- רקע:

המרכז האקדמי לנוער במכללה האקדמית תל חי הוקם מתוך צורך חברתי להגביר נגישות להשכלה גבוהה בקרב תלמידי הפריפריה הצפונית של מדינת ישראל תוך דגש על עידוד תלמידים לבחור להתמחות בתחומי המדעים והטכנולוגיה. התפיסה החברתית המהווה בסיס לפעילות המרכז רואה בנגישות להשכלה גבוהה כנגישות לכול אדם באופן שווה על בסיס יכולת לימודית אישית ללא קשר למאפיינים קבוצתיים כמו מצב כלכלי, שייכות תרבותית, עדתית או לאומית.

בשנים האחרונות ישנה ירידה ניכרת במספר לומדי מדעים וטכנולוגיה בבתי הספר התיכון בארץ וירידה בהישגיהם במבחנים הארציים והבין לאומיים (מיצ"ב, מפמ"ר, PISA, TIMMS).

המרכז האקדמי לנוער במכללת תל חי פועל החל משנת תשע"א בשיתוף פעולה מלא עם העמותה לקידום החינוך המדעי במכון מחקר מיג"ל בקריית שמונה.

המרכז האקדמי לנוער כולל תוכניות אזוריות ייחודיות שמטרתן להביא לחיזוק הפוטנציאל של תלמידים צעירים באזור הצפוןוהגדלה משמעותית במספר תלמידי הצפון הפונים, מתקבלים ומצליחים בלימודיהם במוסדות אקדמיים בדגש על הפקולטות המדעיות.

 

צור קשר

 
פעילות מדעית לאשני חינוך

  • פורום מורי ומומחי פיזיקה
  • השתלמויות מורים

מדע בקהילה

תוכניות נוספות