category-banner2.jpg

אורינות מדעית

אוריינות מדעית

 

רציונל התכנית:

אוכלוסיית היעד: תלמידי כיתות ז'-ט'.

* גישה ייחודית להוראה משולבת של מדע וטכנולוגיה, המאפשרת   לתלמידים להתנסות בתהליכי חקר מדעי בליווי של חוקרים ומדענים.

* שיתוף פעולה בין המורים וצוות המרכז האקדמי לנוער

* הרחבת התוכן וההתנסויות המחקריות של התלמידים

* הקניית מיומנויות למידה וחשיבה

* עיקר הליווי מתבצע על ידי מורי בית הספר, תוך תמיכה מרחוק של החוקרים והמדענים

* ביצוע של סדרת מפגשים קצרה בקמפוס המכללה (3-4 מפגשים).

 

צור קשר

 
פעילות מדעית לאשני חינוך

  • פורום מורי ומומחי פיזיקה
  • השתלמויות מורים

מדע בקהילה

תוכניות נוספות