category-banner1.jpg

ביוטק

ביוטק:

המרכז המשותף לחינוך מדעי טכנולוגי בגליל פועל זו השנה השנייה כגוף מאוחד של המרכז האקדמי לנוער במכללה האקדמית תל חי והמרכז לחינוך מדעי בגליל (ע"ר), הממוקם במכון המחקר מיג"ל.

הפעילויות במרכז מונחות על ידי מומחים בתחום המדעים והוראת המדעים ומשלבות פעילות של אנשי סגל אקדמי וחוקרים פעילים.

אוכלוסיית היעד:

הפרוייקט מיועד לתלמידי ביוטכנולוגיה לקראת סוף כיתה י' או בתחילת כיתה יא'.

עמידה מלאה בתנאי הפרוייקט מזכה ב- 1 יח"ל באישור הפיקוח על הביוטכנולוגיה במשרד החינוך.

מטרות:

• חשיפה חווייתית לביוטכנולוגיה

• קירוב תלמידים לפעילות מחקרית במוסדות מחקר ותעשיה

• פיתוח דרך חשיבה מחקרית בהתמודדות עם סוגיה מדעית יישומית

• פיתוח הרגשת שייכות/שותפות לצוות העוסק בצוותא בפתרון סוגיה

• הטמעת למידה שלובת מערכות מתוקשבות לתקשורת ולהדברות

צור קשר

 
פעילות מדעית לאשני חינוך

  • פורום מורי ומומחי פיזיקה
  • השתלמויות מורים

מדע בקהילה

תוכניות נוספות