category-banner1.jpg

ביוטק

 

 שלבי המחקר:

• קריאת חומר רקע על הנושא הנבחר ועל מעבדות המחקר

• ביצוע ניסוי מקדים ללימוד השיטות שבהם נשתמש בפרוייקט

• העלאת שאלת המחקר, תכנון הניסוי והביקורות

• העמדת הניסויים והתמודדות עם בעיות שיעלו במהלכם

• סיכום התוצאות, הסקת מסקנות והכנת מצגת

 הנחייה מרחוק:

בין המפגשים יונחו התלמידים והמורה ע"י החוקר המלווה על מנת להשלים את הפרוייקט ולתת מענה לשאלות/בעיות שיתעוררו במהלך כתיבת העבודה המסכמת.

  1. 1.הפניה לחומר רקע וספרות מקצועית נוספת למורה.
  2. 2.מיקוד שאלות המחקר ועזרה בתיכנון הניסויים.
  3. 3.מתן פתרונות לבעיות טכניות שיצוצו במהלך הניסויים.
  4. 4.תמיכה של מעבדות המחקר ואפשרות להזמנת חומרים דרכנו (בתשלום).

צור קשר

 
פעילות מדעית לאשני חינוך

  • פורום מורי ומומחי פיזיקה
  • השתלמויות מורים

מדע בקהילה

תוכניות נוספות