category-banner1.jpg

ביוטק

ביוטק:

המרכז המשותף לחינוך מדעי טכנולוגי בגליל פועל זו השנה השנייה כגוף מאוחד של המרכז האקדמי לנוער במכללה האקדמית תל חי והמרכז לחינוך מדעי בגליל (ע"ר), הממוקם במכון המחקר מיג"ל.

הפעילויות במרכז מונחות על ידי מומחים בתחום המדעים והוראת המדעים ומשלבות פעילות של אנשי סגל אקדמי וחוקרים פעילים.

אוכלוסיית היעד:

הפרוייקט מיועד לתלמידי ביוטכנולוגיה לקראת סוף כיתה י' או בתחילת כיתה יא'.

עמידה מלאה בתנאי הפרוייקט מזכה ב- 1 יח"ל באישור הפיקוח על הביוטכנולוגיה במשרד החינוך.

מטרות:

• חשיפה חווייתית לביוטכנולוגיה

• קירוב תלמידים לפעילות מחקרית במוסדות מחקר ותעשיה

• פיתוח דרך חשיבה מחקרית בהתמודדות עם סוגיה מדעית יישומית

• פיתוח הרגשת שייכות/שותפות לצוות העוסק בצוותא בפתרון סוגיה

• הטמעת למידה שלובת מערכות מתוקשבות לתקשורת ולהדברות


 

 שלבי המחקר:

• קריאת חומר רקע על הנושא הנבחר ועל מעבדות המחקר

• ביצוע ניסוי מקדים ללימוד השיטות שבהם נשתמש בפרוייקט

• העלאת שאלת המחקר, תכנון הניסוי והביקורות

• העמדת הניסויים והתמודדות עם בעיות שיעלו במהלכם

• סיכום התוצאות, הסקת מסקנות והכנת מצגת

 הנחייה מרחוק:

בין המפגשים יונחו התלמידים והמורה ע"י החוקר המלווה על מנת להשלים את הפרוייקט ולתת מענה לשאלות/בעיות שיתעוררו במהלך כתיבת העבודה המסכמת.

  1. 1.הפניה לחומר רקע וספרות מקצועית נוספת למורה.
  2. 2.מיקוד שאלות המחקר ועזרה בתיכנון הניסויים.
  3. 3.מתן פתרונות לבעיות טכניות שיצוצו במהלך הניסויים.
  4. 4.תמיכה של מעבדות המחקר ואפשרות להזמנת חומרים דרכנו (בתשלום).

צור קשר

 
פעילות מדעית לאשני חינוך

  • פורום מורי ומומחי פיזיקה
  • השתלמויות מורים

מדע בקהילה

תוכניות נוספות