category-banner5.jpg

חוגים ליסודי

 

חטיבה צעירה:

מדע וטכנולוגיה הם חלק מחיי היומיום של הילדים ישנה חשיבות רבה לחשיפת התלמידים לעולם המדע כבר בגיל צעיר בדרך של חוויה והתנסות המעודדת את התלמידים לחקור ולבדוק תופעות שונות ומעודדות פיתוח חשיבה מדעית .

המרכז האקדמי לנוער פועל בטיפוח החינוך המדעי הבלתי פורמאלי, מעודד סקרנות ופיתוח חשיבה מדעית בקרב התלמידים, למרכז ניסיון עשיר ביצירת חומרים לימודיים ומאגר מתפתח ומתחדש של תכנים ודרכי למידה מגוונות המותאמות לכלל האוכלוסייה.

 

צור קשר

 
פעילות מדעית לאשני חינוך

  • פורום מורי ומומחי פיזיקה
  • השתלמויות מורים

מדע בקהילה

תוכניות נוספות