category-banner5.jpg

חוגים ליסודי

 

חוגים לגנים

מדע לטף – חוגי מדע חוויתיים לקטנטנים. החוגים יכולים להתקיים כחוגי הורים וילדים או כחוג לילדי גן חובה, כחוגי בוקר או כחוגים אחה"צ.

בחוגים טעימות מתחומי המדע השונים: כימיה וחומרים, פיסיקה ומשחקים, ביולוגיה והכרת החי הצומח והדומם, תזונה וסביבה.

חוגי בוקר –מועברים במסגרת בית ספרית

 

צור קשר

 
פעילות מדעית לאשני חינוך

  • פורום מורי ומומחי פיזיקה
  • השתלמויות מורים

מדע בקהילה

תוכניות נוספות