category-banner5.jpg

חוגים ליסודי

 

חוקרים מדע (כיתות ד' – ו')

התוכנית מתמקדת בפעילות מדעית חקרנית בדרכים מגוונות, בהם התלמיד לומד וחוקר באופן אישי וקבוצתי נושאים מתחומים שונים: מדעי התזונה, חשמל, מים , פיסיקה וכוחות, חומצות ובסיסים, פלסטיקים ופולימרים, עדשות, גילויים והמצאות. בנושא אסטרונומיה וחלל יגלו באיזה כיוון מסתובב כדור הארץ? מהם סדרי הגודל ביקום? התלמידים יערכו תצפיות בכוכבים יערכו הכרות עם מערכת השמש שמשות ופלנטות וישגרו רקטות.

למידה חוץ כיתתית - תוכנית נוספת המופעלת בבתי הספר היסודיים לשיפור האקלים החברתי באמצעות פעילות חוץ כיתתית בשילוב מדע. התוכנית עובדת על שיפור תחושת המסוגלות העצמית של הילד, ערבות הדדית, יצירת קשרים חדשים בין הילדים, חווית הצלחה, עמידה באתגרים ובמשימות משותפות של כל התלמידים, תוך איתגור ולקיחת אחריות על הלמידה.

 

צור קשר

 
פעילות מדעית לאשני חינוך

  • פורום מורי ומומחי פיזיקה
  • השתלמויות מורים

מדע בקהילה

תוכניות נוספות