category-banner5.jpg

חוגים ליסודי

 

חוגי מצויינות במדעים (ד' – ו)

המרכז פועל לטיפוח מצוינות תלמידים לקידום והעצמת תלמידים מכתות ה-ו' המגלים עניין רב במדע מטרת הפעילות להנחיל ידע ומיומנויות לתלמידים מצטיינים בפעילויות המתמקדות בחשיפה מדעית והתמודדות עם תהליך חקר משמעותי בדרכים מגוונות המעודדות חשיבה ותובנות מדעיות. לדוגמא, מהם התנאים הדרושים ליצירת גבישי מלח? כיצד חוקרים עמידות חיידקים לאנטיביוטיקה? חקר בנושא אש ובערה, מצבי צבירה, תעופה ואסטרונומיה ועוד.

 

צור קשר

 
פעילות מדעית לאשני חינוך

  • פורום מורי ומומחי פיזיקה
  • השתלמויות מורים

מדע בקהילה

תוכניות נוספות