category-banner1.jpg

ימי העשרה מדעיים

ימי העשרה מדעיים

 אוכלוסיית היעד: תלמידי כיתות ז'-יב'.

רציונל הפרויקט:

התלמידים מגיעים למפגש חד פעמי או לסדרה קצרה של מפגשים במכללה.

חשיפה לתכנים ולפעילויות בתחומי דעת שונים, כאשר הדגש הוא על יצירת חוויה מדעית מיוחדת ומעשירה עבור התלמידים.

במהלך הפעילויות נחשפים התלמידים לאקדמיה ולפרוצדורות מעבדתיות, כאשר הדגש מושם על מתן ערך מוסף שהתלמידים אינם יכולים לקבל בבית הספר.

במסגרת ימי הניסוי מוצעים גם סיורים והרצאות מדען.

מטרות הפרויקט:

העשרה - חשיפה לנושאי מדע והיכרות עם שיטות עבודה, כלים וחומרים במעבדה

חשיפה לאקדמיה – לסגל, למכללה, לאווירה בקמפוס המכללה/ במכון המחקר מיג"ל

הפעילויות מונחות על ידי מומחים בתחום המדעים והוראת המדעים ומשלבות פעילות של אנשי סגל אקדמי וחוקרים פעילים. ימי הניסוי והסיור המוצעים מותאמים לתכניות הלימוד השונות בתחומי המדעים.

פעילות ימי העשרה:

לתלמידי ז'-ח' מוצעים ימי העשרה החושפים את התלמידים הצעירים לנפלאות המדע בצורה חווייתית במטרה ליצור זיקה לתחומי המדע.

לתלמידי כיתות ט' מוצעים ימי העשרה החושפים את תחומי המדעים לקראת בחירת מקצועות התמחות (מגמות): כימיה, פיסיקה, ביולוגיה (ביוטכנולוגיה), מדעי המחשב.

בימי העשרה לתלמידי י'-יב' מוצעים ימי ניסוי להעמקת תכני לימוד במסגרת מקצועות ההתמחות של התלמיד.

סיורים:

במסגרת פעילויות ההעשרה מוצעים ימי סיור לימודיים באתרים ייחודיים לאזור הגליל. הסיורים משלבים חווייה לימודית לצד חשיפה לנושאי מחקר מתקדמים בתחומי מדעי הסביבה והחקלאות, וביוטכנולוגיה. ימי הסיור פותחו בשילוב עם אנשי מו"פ צפון וחוקרי מיג"ל.

* ניתן לשלב ניסוי מעבדתי מקדים לסיור .

 

לחוברת ימי העשרה-גרסת הדפס

 

לחוברת ימי העשרה-חוברת אינטרנטית 

 

צור קשר

 
פעילות מדעית לאשני חינוך

  • פורום מורי ומומחי פיזיקה
  • השתלמויות מורים

מדע בקהילה

תוכניות נוספות