category-banner1.jpg

ימי שיא בבית הספר

ימי שיא בבית הספר:

פעילויות מדעיות חווייתיות אותן ניתן לנייד אל בתי הספר. מטרת הפעילויות היא חשיפת תלמידים צעירים למקצועות המדעים בצורה חווייתית בכדי ליצור זיקה לתחומי המדע ובכך להגדיל את מספר התלמידים הבוחרים להתמחות במגמות מדעיות בכיתה י'. הפעילויות מיועדות לתלמידי חטיבות הביניים- כיתות ז/ח/ט ואינן דורשות ידע מדעי מקדים. כל פעילות נמשכת שעתיים אקדמיות.

צור קשר

 
פעילות מדעית לאשני חינוך

  • פורום מורי ומומחי פיזיקה
  • השתלמויות מורים

מדע בקהילה

תוכניות נוספות