category-banner6.jpg

מדע בקהילה

מדע בקהילה:

פעילות המדע בקהילה של צעירים, נוער, ותיקים וילדים הנחשפים לעולם המדע, יוצרת שינוי תפיסות כלפי מדע וכלפי המדענים. אחת המטרות של הפעילות המדעית בקהילה היא לקדם את הקשר בין מדע לקהילה, דבר שיגביר את החשיפה והשפעה של המדע על חיי היום יום של האזרח ויביא לטיפוח ההון האנושי ולצמצום הפערים בחברה. החשיפה תגדיל את העתודה הבוחרת במקצועות מדעיים ומתמודדת עם אתגרי המדע והתעשייה של העתיד.

במסגרת זו אנו מפעילים פעילויות מדע בקהילה כסיום של פרויקטי מצויינות, העצמה אישית של התלמידים המצטיינים במדעים ומתן במה לתוצרים ולשיתוף הקהילה בידע ובחוויה המדעית שעברו.

דוגמאות לארועי מדע בקהילה: ליל המדענים (חכמים בלילה), יריד מדעי בצפת, יריד קק"ל, יריד מנהיגות מדעית, ערבי הורים וילדים בבתי ספר ובחוגים.

 

 

 

 

 

 

צור קשר

 
פעילות מדעית לאשני חינוך

  • פורום מורי ומומחי פיזיקה
  • השתלמויות מורים

מדע בקהילה

תוכניות נוספות