category-banner4.jpg

מה חדש במרכז

מנכ"ל המכללה האקדמית תל-חי ומנהלת המרכז האקדמי לנוער השתתפו באירוע השנתי של התכנית "מדעני וממציאי העתיד" בבית הנשיא

מנכ"ל המכללה האקדמית תל-חי, אלי כהן, ומנהלת המרכז האקדמי לנוער בתל-חי, ד"ר מאירה שנק, לקחו חלק באירוע השנתי של תכנית המדענים היוקרתית: "מדעני וממציאי העתיד" שהתקיימה לאחרונה בבית נשיא המדינה, מר שמעון פרס.

 באירוע החגיגי לקחו חלק כל הגופים המפעילים את התוכנית, מארבעת האוניברסיטאות המשתתפות בתוכנית: האוני' העברית בירושלים, אוני' בן גוריון בנגב, אוני' ת"א הטכניון ולצדם,  הנציגים של המכללה היחידה בארץ המשתתפת בתוכנית היוקרתית: המכללה האקדמית תל-חי.

נשיא המדינה, מר שמעון פרס, בירך את האורחים ודיבר על חשיבות התוכנית, לאחר מכן, נשא דברים שר החינוך, שי פירון, ובהמשך, הוצגופרויקטים של תלמידים, שהשתתפו בתוכנית בשנה החולפת.

לדברי מנכ"ל המכללה האקדמית תל-חי, אלי כהן: " השילוב של המרכז האקדמי לנוער בתוכנית חשובה זו מעיד על רמתה הגבוהה של המכללה האקדמית תל-חי ועל יכולותיו המרשימים של המרכז האקדמי לנוער הפועל במכללה. כמו כן, תכנית זו היא חוליה חשובה נוספת בפעילות הענפה של המכללה למען הקהילה בגליל".

תכנית מדעני וממציאי העתיד תיפתח בקרוב במכללה האקדמית תל-חי בשיתוף עם אשכול רשויות גליל מזרחי  ומשרד החינוך. התוכנית משלבתלימודים אקדמיים בתחומי המדעים לצד עבודה במעבדות מחקר ובחברות תעשייה עתירות ידע. מסלול זה,  הינו מסלול רב שנתי אינטנסיבי ומטרתו לטפח קבוצת עלית מדעית-טכנולוגית לאומית. בוגרי התוכנית ילוו ויופנו להשתלב הן בשירות הצבאי והן באקדמיה ובתעשייה בעמדות מפתח.

 

IMG_1149.jpg

 

 

 

 

צור קשר

 
פעילות מדעית לאשני חינוך

  • פורום מורי ומומחי פיזיקה
  • השתלמויות מורים

מדע בקהילה

תוכניות נוספות