category-banner4.jpg

מה חדש במרכז

הרשמה לכנס האזורי לעבודות גמר במדעים וטכנולוגיה תשע"ו

 הכנס האזורי לעבודות גמר במדעים וטכנולוגיה

כנס יתקיים ביום חמישי כא בכסלו תשע"ו ,3.12.15 

 הכנס פתוח לכל תלמידי האזור החוקרים בתחומי המדעים והטכנולוגיה, ומתוכננים להגיש את עבודותיהם בדצמבר 2015.

בכנס התלמידים יציגו את עבודותיהם בפני קהל, ותתקיים תחרות, בה העבודות המצטיינות יזכו את כותביהן בפרס. וועדות השיפוט תהיינה מורכבות מנציגי אקדמיה, מחקר ותעשייה.

כנס יתקיים ביום חמישי כא בכסלו תשע"ו ,3.12.15  בשעה 15:30, בקמפוס מזרח של המכללה האקדמית תל-חי.

תלמידים המעוניינים להשתתף בכנס האזורי מתבקשים למלא את הפרטים שלהם בטופס המצורף

משך זמן הצגת העבודה 10 דקות הכולל 2-3 דקות לזמן שאלות.

 

 מבנה מצגת לכנס

הנחיות לכתיבת תקציר

צור קשר

 
פעילות מדעית לאשני חינוך

  • פורום מורי ומומחי פיזיקה
  • השתלמויות מורים

מדע בקהילה

תוכניות נוספות