category-banner4.jpg

מה חדש במרכז

אקדמיה בתיכון

מרכז האקדמי לנוער במכללה האקדמית תל-חי וגליליום יפעילו השנה את תכנית "אקדמיה בתיכון"

שנת הלימודים האקדמית עומדת בפתח ויחד עם הסטודנטים שיצעדו בשבילי הקמפוס של המכללה האקדמית תל-חי, יצעדו גם 25 תלמידי תיכון צעירים, אשר ישתלבו החל מהשנה בקורסים אקדמיים, במסגרת תכנית שמפעיל משרד החינוך הנקראת "אקדמיה בתיכון" בשיתוף עם המרכז האקדמי לנוער בתל-חי ע"ש סידני וורן ועם פרויקט גליליום של אשכול גליל מזרחי.

התכנית מיועדת לתלמידים מוכשרים, בעלי מוטיבציה גבוהה ללימודים, אשר מסוגלים להתמודד עם חומר לימודי אקדמי, והם בעלי הישגים גבוהים בלימודים. התלמידים ילמדו קורסים אקדמיים במכללה האקדמית תל-חי וישתתפו במפגשי הנחיה שיינתנו על-ידי מרצים של המכללה. הלימודים וההיבחנות במסגרת המכללה האקדמית תל-חי ימירו את הלימודים בביה"ס בתחומי הדעת עליהם הוחלט במשרד החינוך, וגם את ההיבחנות בבחינת הבגרות (כולה או חלק מן השאלונים באותם תחומי דעת), ויזכו את התלמיד בציון בתעודת הבגרות. הקורסים האקדמיים יזכו את התלמידים גם בנקודות זכות (נ"ז) לקרדיטציה אקדמית, כלומר, קורסים אלו יוכרו לתלמידים בבואם ללמוד תואר אקדמי מלא.

בשלב הראשון של הפעלת התכנית במכללה האקדמית תל-חי ניתן יהיה ללמוד את מקצוע מדעי המחשב ובהמשך יתווספו עוד מקצועות וחוגים.

לדברי ד"ר מאירה שנק, מנהלת המרכז האקדמי  לנוער בתל-חי: התכנית מאפשרת לבתי הספר להציע מסלול לימודים ייחודי ואחר לתלמידים המצטיינים. הצלחת התלמידים בתכנית תלויה, בין היתר, בהתארגנות בית הספר, באיתור התלמידים המתאימים לתכנית ובמכוונות סגלי ההוראה לתלמידים אלה.

 

לחץ לפרטים מורחבים על התוכנית

 

לחץ להרשמה לתוכנית

 

 

צור קשר

 
פעילות מדעית לאשני חינוך

  • פורום מורי ומומחי פיזיקה
  • השתלמויות מורים

מדע בקהילה

תוכניות נוספות