category-banner1.jpg

מצוינות אקדמית

תוכניות מצוינות אקדמית

 תוכנית המצוינות המדעית מציעה מודל תהליכי שמטרתו להגביר את הזיקה לתחום המדעים והטכנולוגיה, לטפח מיומנויות מדעיות ולסייע בעיצוב תמונת עתיד אקדמית-מקצועית. ייחודה של התוכנית היא בשימת דגש על טיפוח "תרבות" של מצוינות, בניית רצף תהליכי ושילוב וחשיפה של הקהילה לתהליך. התוכנית המוצעת להלן, מונחת על ידי מומחים בתחום המדעים והוראת המדעים ומשלבות פעילות של אנשי סגל אקדמי וחוקרים מדעיים.

רציונל:

המפגשים משלבים חשיפה מדעית והתמודדות עם תהליך חקר משמעותי לצד חשיפה לאקדמיה. במסגרת התוכנית מושם דגש על למידה חווייתית, התנסותית ופעילה תוך העשרה מדעית וטיפוח מובנה של מיומנויות למידה הרלוונטיות לתחום המדעי. תכני הלימוד משלבים היבטים רלוונטים מחיי היום-יום.

 תוכנית מצוינות מדעית :

התוכנית במרכזה מציעה למידה והתנסות ב-3 מוקדים עיקריים: חשיפה מדעית בנושא מרכזי, התנסות בחקר מדעי וחשיפה לאקדמיה.

מקבצים א' וב' כוללים חשיפה מדעית והתנסות בחקר מדעי. נושא מדעי מרכזי לשני מקבצים

מבנה התוכנית:

התוכנית המוצעת להלן כוללת היקף כולל של 60 שעות אקדמיות. 32 שעות יתקיימו בקמפוס המכללה או במיג"ל לצורך חשיפה מדעית, מפגשי ביצוע החקר ומפגשי החשיפה האקדמית.

 

 

 

 

 

 

צור קשר

 
פעילות מדעית לאשני חינוך

  • פורום מורי ומומחי פיזיקה
  • השתלמויות מורים

מדע בקהילה

תוכניות נוספות