category-banner1.jpg

עבודות גמר

מהי עבודת גמר?

עבודת הגמר היא בת 5 יחידות לימוד, נעשית בליווי מנחה אקדמי מומחה, ובליווי והכוונה של ביה"ס. הכנתה בכיתה יא'-יב'.

התלמיד יכול לבחור ולהכין עבודה כמטלה נוספת לבחינות הבגרות, או כמטלה המחליפה את אחת מבחינות הבגרות ("עבודה צמודה").

 

עבודת גמר מהווה הזדמנות לתלמידים להתמחות בתחומי מדע. עבודות גמר הן אמצעי יעיל לשיפור הישגי בחינות הבגרות ופיתוח מיומנויות חיוניות ללימודים אקדמיים. התלמיד מתמודד עם סוגיה מדעית, מעמיק בה, מבהירה ומסכמה. מושם דגש על הכרות התלמיד עם דרכי לימוד מתקדמות, מדעיות ומחקריות ועל עידודו לחשיבה מדעית.

 

צור קשר

 
פעילות מדעית לאשני חינוך

  • פורום מורי ומומחי פיזיקה
  • השתלמויות מורים

מדע בקהילה

תוכניות נוספות