category-banner1.jpg

עבודות גמר

מה התוכנית כוללת?
1. מפגש חשיפה ראשוני עם חוקרים מדעיים פעילים לבחירת נושא מחקר אישי
2. מפגשים שבועיים (בימי שני או רביעי אחה"צ) במהלך השנה, מונחים על ידי מנחה מדעי או מנחה כתיבה
3. ביצוע המחקר
4. מחנה קיץ בן 5 ימים לכתיבת העבודה

צור קשר

 
פעילות מדעית לאשני חינוך

  • פורום מורי ומומחי פיזיקה
  • השתלמויות מורים

מדע בקהילה

תוכניות נוספות