category-banner1.jpg

עבודות גמר

מה מיוחד במודל ההנחיה שמציע המרכז האקדמי לנוער ע"ש סידני וורן?

המודל מבוסס על הנחיה מובנית תוך התחשבות בזמני העומס של התלמידים בבחינות הבגרות בביה"ס.
ההנחיה מבוססת על שילוב שני מנחים: מומחה בתחום (חוקר מדעי) ומומחה בכתיבה אקדמית.

צור קשר

 
פעילות מדעית לאשני חינוך

  • פורום מורי ומומחי פיזיקה
  • השתלמויות מורים

מדע בקהילה

תוכניות נוספות