category-banner1.jpg

עבודות גמר

מה התלמיד מרוויח מעבר ל- 5 יחידות בגרות?

• חוויה אקדמית מאתגרת
• התנסות במחקר מדעי
• פיתוח יכולת למידה עצמית
• התנסות בחשיבה לימודית רב תחומית
• התמודדות עם השפה האנגלית ברמה אקדמית
• רכישת הרגלי למידה, עבודה והתנהגות אקדמיים

צור קשר

 
פעילות מדעית לאשני חינוך

  • פורום מורי ומומחי פיזיקה
  • השתלמויות מורים

מדע בקהילה

תוכניות נוספות