category-banner1.jpg

קורסים אקדמים

תיאור פרויקט מול"א (מוכנות לאקדמיה)

פרויקט מול"א מיועד לתלמידים מצטיינים בכיתה י' - הלומדים 4-5 יח"ל מתמטיקה/אנגלית , המביעים רצון וסקרנות ללימודים מחוץ לשעות ביה"ס ומומלצים ע"י ביה"ס למסלול המכינה.

צור קשר

 
פעילות מדעית לאשני חינוך

  • פורום מורי ומומחי פיזיקה
  • השתלמויות מורים

מדע בקהילה

תוכניות נוספות