category-banner5.jpg

קיטנות ליסודי

קייטנות יסודי – פעילות מדעית חוויתית לקיץ

 במהלך חופשות מבתי הספר, אנו יכולים לתת מענה לסוגים שונים של קייטנות בגילאים שונים (גן–כיתות ו')

  1. מתן מענה מדעי נקודתי לפי הזמנת פעילות שעתית בנושאים מרתקים ומגוונים שהדגש בהם הוא על התנסות, חוויה ואתגר.     
  2. הקמת קייטנת מדע או השתלבות בקייטנה קיימת והכנסת תכנים מדעיים באופן חוויתי כימי פעילות מלאים / ימי שיא.

* הפעילות בנושאי מדע מגוונים: טבע וסביבה, פעילות שמש ומים, שדאות והישרדות מדעית, קסמי כימיה ושעשועי מדע, עפיפונים, בנייה ושיגור של טילים.

צור קשר

 
פעילות מדעית לאשני חינוך

  • פורום מורי ומומחי פיזיקה
  • השתלמויות מורים

מדע בקהילה

תוכניות נוספות